ტურები

საინფორმაციო–შემეცნებითი ტური „112“–ში

 

2012 წლის შემოდგომიდან, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –„112“, განათლების სამინისტროსთან ერთად გეგმავს განახორციელოს საინფორმაციო–შემეცნებითი ტურები „112“–ში.

 

ტურის მიზანია საშუალო სკოლების მოსწავლეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია ერთიანი საგანგებო ნომრის – 112 –ის შექმნის შესახებ, გავაცნოთ მათ „112“–ის მუშაობის პრინციპი და სტრუქტურა.

 

 
პროექტის ფარგლებში საშუალო სკოლის მოსწავლეები ეწვევიან „112“–ის საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს, გაეცნობიან სამუშაო გარემოს, დაათვალიერებენ შენობას და ასევე გაესაუბრებიან „112“–ის თანამშრომლებს.


თითოეული მოსწავლე, რომელიც ეწვევა მართვის ცენტრს, მიიღებს სამახსოვრო საჩუქარს.

 
„112“–ში სტუმრობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თითოეული ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 15 და არაუმეტეს 30 მოსწავლისგან.


გთხოვთ, მიუთითოთ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და ვიზიტორების რაოდენობა. info@112.ge