როდის არ უნდა დარეკო 112-ში?

დაალაგე თანმიმდევრობით

დაასრულე ლოგო

შეუსაბამე

იპოვე განსხვავება

ფაზლი

აბა გამოიცანი

რა იცი 112-ზე?